Hoogdag voor beheerders internaten: voorstelling van het nieuwe RIK (Referentiekader voor Internaatskwaliteit).

Datum van afspraak: dinsdag 23 oktober 2018
Plaats van afspraak: Internationaal Auditorium te Brussel

Het RiK beschrijft de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van internaten. Het verzamelt factoren die het bereiken van deze maatschappelijke verwachtingen positief beïnvloeden. Het gaat om kwaliteitsverwachtingen en -beelden waarover belanghebbenden en betrokkenen het samen eens zijn.

De engagementsverklaring werd ondertekend door vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en internaatsverantwoordelijken, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming en de Vlaamse onderwijsinspectie.